....................................................................................

Plakatodziennik. Wizualny zapis tego co można było uczcić w wybranym przeze mnie okresie roku. Projekt zrealizowany dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

....................................................................................

Realizacja: 07-12. 2009

....................................................................................