....................................................................................

Cykl plakatów do wystaw w Zbiorniku Kultury.

http://zbiornikkultury.blogspot.com/

....................................................................................

Klient: Zbiornik Kultury
Realizacja: 07. 2011

....................................................................................