....................................................................................

Autoportret
1 [40] 2013
PRZEMYSŁOWE POPRZEMYSŁOWE

....................................................................................

Klient: Małopolski Instytut Kultury
Realizacja: 04.2013

....................................................................................


Okładka / Cover