....................................................................................

Autoportret
4 [39] 2012
WIEŚ
....................................................................................

Klient: Małopolski Instytut Kultury
Realizacja: 12. 2012

....................................................................................


okładka / cover