....................................................................................

Autoportret
2 [34] 2011
UTOPIE
....................................................................................

Klient: Małopolski Instytut Kultury
Realizacja: 09. 2011

....................................................................................