....................................................................................

Autoportret
1 [33] 2011
JĘZYK I PRZESTRZEŃ
....................................................................................

Klient: Małopolski Instytut Kultury
Realizacja: 04. 2011

....................................................................................